Com funciona

Sistemes de sanejament i pluvials

Procés

1Després d’una primera inspecció visual amb una càmera especial, es determina el grau de ruptura de la canonada o superfície a tractar. Comprovarem l’existència d’algun tipus de fuita.

2


Amb sistemes d’aigua a pressió o granalla, eliminarem totalment qualsevol tipus de matèria que obstrueixi l’interior de la canonada.

3


Un cop que la canonada estigui totalment neta, procedirem a aplicar la resina epoxi amb garantia total.

4


Amb l’ajuda d’un robot patentat capaç d’accedir per canonades des de 75 mm fins a 1.000 mm de diàmetre, aplicarem la resina epoxi a l’interior de la canonada existent utilitzant aquesta com a motlle.

5


Transcorregut un període màxim de vint-i-quatre hores, ja tindrem una canonada nova i a punt per a la seva utilització.

6


Un com el procés està totalment acabat es procedirà a una nova inspecció de càmera per a comprovar que el recobriment de la canonada és el correcte. Aquest vídeo serà entregat a la propietat en prova del treball realitzat.

Contacta amb nosaltres