Sistema de reparació de baixants sense obres

– RESITUB és pionera en el mètode de reparació i segellat
de canonades, recobrint les mateixes amb resina epoxi
patentada S28, que permet crear una canonada nova dins
de l’existent.
– RESITUB és un sistema intel·ligent patentat amb normativa
P.C.T.
– És la solució més eficient per a la reparació i recuperació de
canonades, ja que:
. evita la substitució de les mateixes
. elimina de esta forma cualquier tipo de obra innecesaria
. redueix considerablement la inversió econòmica amb un
estalvi del 30% envers els sistemes tradicionals
. minimitza el temps d’execució